Supervisie (2014)
Om me steeds verder te ontwikkelen, krijg ik supervisie van Meta Henkes, een zeer ervaren speltherapeute, gespecialiseerd in rouw bij kinderen. Zij voert zelf het vak niet meer uit, maar begeleidt nog diverse rouwtherapeuten.

Regenboogtraining  (2014)
Tijdens deze training hebben we gewerkt met creatieve werkvormen die je kunt gebruiken bij het begeleiden van kinderen van wie een dierbare is doodgegaan. Bij iedere fase passen andere werkvormen. Ik vond het een bijzonder inspirerende en leerzame training, o.a. doordat we aan den lijve ondervonden wat er met je gebeurt als je een opdracht uitvoert.

Workshops ‘Alle sterren van de hemel’  (2014)
De workshops ‘Alle sterren van de hemel’ zijn erop gericht alle ins en outs van het spel ‘Alle sterren van de hemel’ te ontdekken en te leren dit spel toe te passen bij mensen in rouwsituaties. Door middel van creatieve werkvormen rond het spel, mensen te begeleiden in hun reis door het land van rouw en de communicatie over het verlies op gang te brengen of extra te stimuleren.

Rots en water training  (2014)
Rots en water is een psycho-fysieke methodiek om kinderen en jongeren te helpen hun eigen kracht te (her)ontdekken, grenzen van henzelf en van anderen te ervaren en te leren omgaan met groepsdruk in relatie tot wat zij zelf willen. Hiervoor worden met name fysieke oefeningen ingezet. Tijdens deze training heb ik ook veel geleerd over hoe ik creatief en effectief om kan gaan met de unieke energie van jongens en meisjes individueel of in een groep.

Opleiding Mindful coachen (2011 – 2013)
Tijdens mijn tweejarige opleiding ‘mindful coachen’ heb ik zeer intensief gewerkt aan zelfreflectie, het aftasten en respecteren van grenzen (zowel die van mijzelf als van de ander), het begeleiden van mensen; niet volgens een vaststaande methode met veel gesprek, maar vooral door me af te stemmen op de ander en met hem of haar te onderzoeken wat er nu leeft en waar nu aandacht aan moet worden besteed. Ik leerde ervaringsgericht te werken: de cliënt kan stilstaan bij waar hij of zij in het dagelijks leven meestal liever voor wegloopt. Heel vaak is dat te voelen in het lijf: een dichtgeknepen keel, een steen op de borst of in de maag. Door daar bij stil te staan, kan de cliënt ervaren dat hij of zij gewoon blijft bestaan, met dat gevoel. En precies dat is helend.

Ik heb veel gewerkt met het in beeld brengen van een situatie in een tekening, in klank, zang of in gebaren, of met behulp van voorwerpen, zoals poppetjes, stenen, ed.

Therapie/ coaching (1993 – 2013)
Vanaf mijn 20e tot nu ben ik regelmatig in therapie gegaan op momenten dat ik bleef steken of moeite had met gebeurtenissen in mijn leven. Ik heb daardoor mijzelf goed leren kennen en heb de hobbels in het leven heel bewust ervaren. Hierdoor heb ik ook veel ‘cliënt-ervaring’ opgedaan met verschillende manieren van begeleiden. Met name creatieve vormen (tekenen) en ervaringsgerichte (gericht op voelen en ervaren van waar je tegenaan loopt) therapie zijn mij goed bevallen. Praat-therapie is minder aan mij besteed. Daarom ben ik ook de opleiding Mindful Coachen gaan doen. Daarnaast heb ik heel positieve ervaring opgedaan met (familie) opstellingen.

 

Symposia

Symposium ‘is -echt- scheiding erger dan de dood?’ (2014)
Tijdens dit symposium zijn de sprekers ingegaan op de verschillende rouwprocessen van kinderen bij scheiding en bij verlies van een ouder, en soms een combinatie van de twee. Daarnaast vond een interview plaats met jongeren die in deze situatie verkeren over wat voor hen van belang is en waar ze behoefte aan hebben.