Individueel

Ik bied een plek om spelenderwijs stil te staan bij wat er leeft in je kind. Je kind bepaalt zelf wat het wel of niet doet.
Ik bied verschillende dingen aan:

  • spel
  • tekenen
  • bewegen
  • visualisatie/ ontspanningsoefeningen
  • het maken van of luisteren naar muziek
  • schrijven of praten over wat hem of haar bezighoudt.

Centraal staat dat je kind op een ongedwongen manier aandacht en ruimte krijgt om bezig te zijn met zijn of haar verlies. En dat hij of zij gezien wordt in zijn of haar behoefte op dat moment.

Indien nodig verwijs ik jullie door naar specifieke therapeutische begeleiding. Ik heb een breed netwerk.

Wil je je kind laten zien wat ik doe?

Werkwijze

We starten met een intakegesprek met jou/ jullie als ouder(s) of opvoeder(s). We bepalen in overleg of je kind daar wel of niet bij is. We maken wederzijds kennis en brengen in kaart hoe de situatie is, waar jullie tegenaan lopen, de reden van aanmelding. Ook bespreken we de wederzijdse verwachtingen. Dit intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

De begeleiding van je kind is wekelijks of tweewekelijks. Van iedere sessie maak ik een kort verslag, waarin ik bijhoud welke ontwikkelingen ik zie.

Na ongeveer vier sessies volgt een oudergesprek. Hierin zal ik toelichten wat we tijdens de sessies hebben gedaan en wat ik zie aan je kind. Alles wat je kind mij vertelt, is vertrouwelijk, en zal ik niet zonder nadrukkelijke toestemming van je kind aan een ander vertellen, ook niet aan jou als ouder. Wel zal ik in grotere lijnen aangeven, wat ik zie en wat mijn voorstel is om daarmee om te gaan. We maken afspraken over het vervolg.

Ieder mens en ieder kind is uniek! Daarom zijn er in overleg allerlei varianten van begeleiding mogelijk.

Ook wanneer je behoefte hebt aan extra begeleiding als ouder, behoort dit tot de mogelijkheden.